Ing. Pavla Boďa Vanduchová

e-mail: vanduchova.pavla@seznam.cz

tel: 737 967 067

Facebook: Jóga s Pavlou Valašské Meziříčí a Zlín

 

Pravidelné kurzy a lekce jógy probíhají v SVČ Domečku ve Valašském Meziříčí, v Satyam Jóga studiu ve Zlíně a v DDM Matýsku v Napajedlích.

V případě, že si přejete být pravidelně informováni o novinkách, akcích a přednáškách spojených s jógou, kontaktujte mě, prosím, na uvedeném emailu nebo telefonním čísle.

Přejete si odebírat novinky?

 


 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Správcem je Ing. Pavla Boďa Vanduchová, Podlesí 507, Valašské Meziříčí, IČ 04447735.

 

Kontaktní údaje

Pokud mě budete chtít v průběhu zpracování dat kontaktovat, můžete tak učinit na tel. čísle +420 737 967 067 nebo na emailové adrese: vanduchova.pavla@seznam.cz.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. smlouvy k poskytování služeb).
 • Vedení účetnictví – Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Informovanost (zasílání newsletterů) – newslettery Vám zasílám jen na základě Vašeho souhlasu po dobu 10 let od udělení. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním emailu s textem NEPOSÍLAT.
 • Fotografie a video záznamy z akcí. Na některých našich akcích pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie z akcí používám v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o  reference, a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět.
 • Fotografie a video záznamy pro propagační materiály – s těmito materiály zacházím pouze na základě Vašeho souhlasu.
 • Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu 10 let, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo bych v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mám přístup pouze já jako správce. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

​Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: vanduchova.pavla@seznam.cz.

 • Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 90 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 • Máte právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní.
 • V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat prostřednictvím e-mailu.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr zasláním emailu s textem NEPOSÍLAT.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.