JÓGA pro rok 2019


JÓGOVÉ KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ OD LISTOPADU 2019, PRO ZAČÁTEČNÍKY OD BŘEZNA 2020.

Otevřené lekce jsou bez rezervace, lze na ně přijít a zaplatit jednorázové vstupné či si zakoupit permanentku (zvýhodněné vstupy). Otevřené lekce jsou vhodné pro všechny, kteří mají nepravidelný režim.

Kurz je uzavřený soubor lekcí, kde jednotlivé lekce navazující na sebe. Kurz je vhodný pro všechny, kteří mají rádi pravidelnost a možnost posouvat se dále. Do všech kurzů je nutné řádné přihlášení a úhrada kurzovného předem.

Prosím, přečtěte si na konci stránky storno podmínky a základní pravidla.

 

ROZVRH LEKCÍ PODZIM 2019

 

PONDĚLÍ
18:30 - 19:50
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
SVČ Domeček
PRÁNA FLOWOpen lekce - mírně pokročilí, pokročilí

od 7. října
ČTVRTEK
18:00 - 19:15
NAPAJEDLA
DDM Matýsek
JÓGA PRO RADOSTOpen lekce - pokročilí začátečníci, mírně pokročilí

od 3. října
NEDĚLE
18:30 - 19:50
ZLÍN
Satyam Jóga Studio
JÓGA PRO RADOSTOpen lekce - pokročilí

speciální lekce 29. září, pravidelně od 6. října

 

OPEN LEKCE

Prána Flow jóga – lekce jógy, která klade důraz na propojení dechu a pohybu, na uvolnění energie (prány) v těle pomocí twistových ale i jiných energetických ásan. Lekce je vhodná pro mírně pokročilé, až pokročilé jógové praktikanty. Lekce je vedena ve stylu flow, jednotlivé pozice na sebe navazují v sekvencích, které jsou zaměřeny primárně na získání svalové síly, pružnosti, ale také pozornosti k sobě samému. Na začátku lekci dochází ke zklidnění pomocí dechových technik, chantingu mantry a koncentrace či meditace, dále rozvíjíme svou sílu v sekvenci bojovníků a balančních sekvencích a pružnost ve twistových, záklonových a předklonových pozicích. Závěr patří inverzním pozicích a zklidnění v relaxaci. Doporučená délka praxe – alespoň půl roku.

Jóga pro radost – jedná se o lekci ve stylu Flow jógy propojující poznatky, které lektorka získala během své letité jógové praxe. Využívá prvky vycházející z Vinyasa flow jógy, Radža jógy a Terapeutické jógy. V lekci je pozornost zaměřena na sladění dechu a pohybu, propojení myšlenkových pochodů a jednotlivých pohybů do jógových sekvencí.  Na začátku každé lekce nechybí úvodní zklidnění a chanting manter, prodýchávání a napojení se na tělo skrze krátkou meditaci. Po zahřívacích Pozdravech slunce následují sekvence ve stoji,  záklonové a předklonové sekvence a závěrečné  uvolnění v relaxaci. Lekce se vyvíjejí dle aktuálních potřeb klientů, proto je každá lekce pojata v jiném duchu a postavena na jiné koncepci. Lekce je vedena hlasovými instrukcemi a doprovázena asistencemi (hands on). Nechte volně plynout dech a získejte prožitek z každého pohybu – to je motto lekce.


 

 

 

KURZY


KURZ YIN JÓGA (VHODNÁ I PRO ZAČÁTEČNÍKY)

Yin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Pozornost bude věnována působením na pojivové tkáně v těle, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Smyslem jednotlivých lekcí je naučit se uvolňovat oblasti okolo pánve, kyčlí, třísel, prodýchání těchto oblasti a získání nového pocitu z jógy. Budeme vnímat své tělo, naciťovat se na něho a poslouchat hloubku našeho dechu. Mezi pozitivní účinky Yin jógy patří prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie. Kurz je určen pro všechny věkové kategorie, i pro úplné začátečníky, pro jedince, kteří hledají harmonii nejen pro tělo, ale také pro mysl. Vhodný i pro těhotné od ukončeného prvního trimestru a pro osoby s problémy se zády, dále pro sportovce jako kompenzační cvičení.

 

JÓGA PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY (ZLÍN) Level I

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří by rádi začali s jógou objevovat svůj potenciál. Je veden krok za krokem, tzn. v prvních lekcích jsou vysvětleny základy plného jógového dechu a dech jako základní kámen jógy, dále základní pozice, které jsou následně rozvíjeny do náročnějších sekvencí. Důraz je kladen na správné dýchání, propojení dechu a pozic a také správné provádění pozic, což zajišťují asistence lektora. Jednotlivé pozice jsou nejdříve vysvětleny a rozebrány i z anatomického hlediska a poté použity v lekci. Absolvent kurz je schopen zvládnout lekce Hatha jógy, osvojí si základy jógy včetně filosofických aspektů a může pokračovat v dalším kurzu, otevřených lekcích či prohlubovat vlastní jógovou praxí.

 

JÓGA PRO POKROČILÉ ZAČÁTEČNÍKY (ZLÍN) Level II

Kurz je určen všem začátečníkům, kteří absolvovali kurz jógy pro začátečníky a rádi by pokračovali v józe a více se rozvíjeli na poli fyzickém i duchovním. Na tomto kurzu se dozvíte základy jógové filosofie, dechových technik, práci s tělesnými zámky, základní pozice v pozdravech slunce a nejčastější pozice vsedě, vleže, inverzní pozice a jejich modifikace, dále pak základy meditace a umění relaxace. Kurz je veden krok po kroku, jednotlivé lekce na sebe navazují. Absolvent kurz je schopen zvládnout lekce Hatha jógy či pomalé Flow jógy, osvojí si základy jógové filosofie a může pokračovat v dalším kurzu, otevřených lekcích či prohlubovat vlastní jógovou praxi.

 

JÓGA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (ZLÍN) Level II/III

Kurz je určen mírně pokročilé až pokročilé praktikanty, kteří již získali základní poznatky z oblasti jógových pozic, dechových technik, jógové filosofie, ale chtějí se posouvat dále a získat větší jistotu v daných v pozicích a sekvencích. V rámci kurzu budeme chantovat mantry, řekneme si jejich význam, budeme se zabývat meditacemi, zkoušet přípravy na náročnější pozice. Prvních pár lekcí budeme opakovat jak jógovou filosofii, tak i pozice, se kterými jsme se setkali v minulých kurzech, poté plynule navážeme přípravnými a konečnými pozicemi na otevření kyčlí a v jógové filosofii budeme pokračovat v Jógasútrách, Bhagavadgítě aj.

Kurz je vhodný pro všechny, kteří již absolvovali kurz pro začátečníky či pro samouky, kteří se chtějí dozvědět něco více či potřebují zpětnou vazbu nejen v podobě asistencí (hands on). Vhodná je minimální pravidelná půlroční jógová praxe a základy dechových technik, absolvování kurzu pro začátečníky či mírně pokročilé.

 

 

 


Storno podmínky kurzů, platnost permanentek

Kurzy jsou pravidelně na sebe navazující lekce, tudíž pokud se rozhodnete pro kurz, je dobré, abyste jej z větší části absolvovali. V dlouhém kurzu si lze 2 zameškané lekce po domluvě nahradit (náhrady se vybírají do skončení kurzu, nelze si nahrazovat nevyužité lekce v novém kurzu), v krátkém kurzu lze 1 zameškanou lekci nahradit. V případě dlouhodobé nemoci se lze domluvit na individuálním postupu, v tomto případě prosím o lékařské potvrzení.

Účast na kurzu můžete zrušit maximálně 5 dní před jejich začátkem. Poté je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. Pokud účast zrušíte méně něž 24hodin před zahájením kurzu, je platba již nevratná. V obou případech za sebe můžete poslat náhradníka.

Permanentky jsou cenově zvýhodněny oproti jednorázovým vstupům, proto je i jejich doba platnosti omezena na 4 měsíce (10 vstupů). Po této době již nelze platnost prodlužovat, ani vracet peníze.